Turkmangan Madencilik A.Ş.

Turkmangan sayfasına hoş geldiniz!

Madenler

Manganez

image1

         Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır. Grimsi metal renklidir. Çeliğin dayanımını geliştiren bir alaşım elementidir. Bu özelliği içinde bulunan karbon miktarına bağlıdır. 


Manganez Elementin Özellikleri;

 • Sembol: Mn
 • Atomik numara: 25
 • Atom ağırlığı: 54,938
 • Sınıflandırma:Geçiş metali
 • Oda Sıcaklığındaki Faz:Katı
 • Yoğunluk:Cm küp başına 7.21 gram
 • Erime noktası:1246 ° C, 2275 ° F
 • Kaynama noktası: 2061 ° C, 3742 ° F
 • Kim tarafından keşfedildi: 1774’de Johan G. Gahn

 

Manganez Nerelerde Kullanılır; 


Demir ve Çelik alaşımları üretiminde,

Aluminyum alaşımlarında korozyona karşı direncini arttırmakta,

Pil üretimde bir katkı maddesi olarak kullanılmakta,Boya Sanayinde,

Seramikte. 


Krom

image2

              Gümüş gibi parlak mavimsi beyaz kolay kırılan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır. Nemli havada bozulmaz yani paslanmaz. Bu niteliğinden dolayı paslanma olasılığı büyük olan madenlerden birçoğu ince bir krom tabakası ile kaplanır.
         Krom doğada genellikle kristal halde bulunur. Dünyamızın katılaşması sırasında ilk kristalleşen elementlerden biridir. Krom filizi kromit adını taşır krom taşı demektir. Çoğunlukla kayalar içinde ince kristaller halinde bulunur. Kromun birçok filizi bilinmektedir; bunlardan zümrüt yakut ve safir değerli taşlar olduğundan süs eşyası yapımında kullanılır. Ama en yaygın krom filizi kromittir

Kromun Özellikleri  

 • Simgesi: Cr  
 • Atom ağırlığı: 52  
 • Atom sayısı: 24 
 • Erime noktası: 1890 derece  
 • Kaynama noktası: 2480 derece Yoğunluğu: 7.1 


Krom Nerelerde Kullanılır;


Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır. Metallurji sanayinde krom ; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde tüketilir.

Çinko

image3

 Çinko, mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C'de şekillendirilebilir. 


Çinkonun Özellikleri

 •  Simge: Zn
 • Cas Numarası: 7440-66-6
 • Atom Kütlesi: 65,38 u
 • Erime Noktası: 419,5 °C
 • Atom Numarası: 30
 • Keşif Tarihi: 1746


Çinko Nerelerde Kullanılır;


Günümüzde ise sanayide, otomotiv sektöründe, deodorant yapımı gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır. Demir dışı metaller içinde alüminyum ve bakırdan sonra gelen üçüncü metaldir. Döküm sanayisinde ise alaşım ve bileşik halinde kullanıldığı bilinmektedir. Küresel piyasalarda ise dikkat çeken bir emtia olarak yatırımı yapılmaktadır.